O projekte

Stránku www.milovnici.sk priebežne aktualizujeme. Na tejto stránke chceme postupne sprístupniť všetky nami zrealizované audiovizuálne nahrávky návratného výskumu tanečnej tradície rómskeho etnika z vybraných lokalít. Okrem samotnej prezentácie zaznamenaného súčasného stavu plánujeme vytvoriť priestor aj pre porovnávanie s najstaršou dochovanou dokumentáciou.

Podporili nás

about
about
about

Pripravujeme

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

Kontakt